Gå til hovedinnhold Gå til footer

Personvern

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Cathrine Strøm Lie er på vegne av Halden og omegn begravelsesbyrå
AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.
Personopplysningene vi mottar er nødvendige for å oppfylle avtalen
mellom kunde og begravelsesbyrå.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; navn, adresse,
telefonnummer, e-postadresse, slektskapsforhold og personnummer. I noen
tilfeller lagres også siste ligning.

På den avdøde lagrer vi fullt navn, adresse, sivilstand, statsborgerskap,
fødested, personnummer og tilhørighet til trossamfunn. I noen tilfeller
lagres også siste ligning. Personopplysninger om avdøde omfattes ikke av
lov om behandling av personopplysninger.

Vi lagrer også fullt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse,
personnummer og slektskapsforhold på arvinger etter en avdød.
Vi lagrer også navn, religions-tilhørighet og egne ønsker for egen gravferd
på personer som kommer til oss for å planlegge sin egen gravferd.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser
etter avtale med deg.

Opplysningene vedrørende den avdøde behandles for å kunne gjennomføre
våre forpliktelser etter avtale med deg/dere som kunde og det offentlige.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å
oppfylle oppdragsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er
personvernforordningens artikkel 6 (b).
Det benyttes også til å oppfylle de krav vi har mot de offentlige kontorene.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte i forbindelse
med ditt kjøp av våre tjenester.
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i
forbindelse med din henvendelse til oss.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser ved oppdragsavtalen så utleveres
nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere:
gravferdsmyndigheter, skifterett, NAV, skatteetat, leverandør av
minnesamvær, blomsterleverandør, steinleverandør, seremonileder,
musikere, leverandør av dødsannonser, takkeannonser og minnesider.
Disse har forpliktet seg til å behandle personopplysninger i henhold til
GDPR.

Utover dette vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere
personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din henvendelse lagres hos
oss i maksimum 8 måneder. Opplysninger om avdøde lagres i vårt passive
register i utgangspunktet «for alltid».
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i
inntil 5 år i henhold til lovens krav.

Halden om omegn begravelsesbyrå AS, mars 2018, revidert juli 2023.