Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hjelp ved dødsfall

Det er mange valg som må tas når et dødsfall inntreffer. Ta kontakt med oss. Vi hjelper dere med å finne den løsningen som passer best for dere.
Vi kan kontaktes alle dager, hele døgnet. 

 

 

 • 1 - Kontakt oss

  De aller fleste av oss opplever bare noen få ganger i livet å være nær pårørende ved dødsfall. Derfor er mange ukjent med hvilke oppgaver som følger med. Vår jobb er å bistå med kunnskap og erfaring og hjelpe til med å få oversikt over valgene, mulighetene og hvilke oppgaver som må tas hånd om for å få den begravelsen eller bisettelsen dere ønsker. 

  Det vil alltid være noen som svarer telefonen når du ringer, uansett tid på døgnet. Vi har også en døgnkontinuerlig hentetjeneste.

  Ta kontakt med oss på telefon 69184451.

 • 2 - Planlegging av begravelse

  Vi gjennomfører en planleggingssamtale med de nærmeste. En slik samtale tar ofte 1,5 - 3 timer, slik at alt dere trenger å vite og få klarert, blir besvart. Planleggingssamtalen kan skje hjemme, på vårt kontor eller via telefon- og/eller mailkorrespondanse. Hensikten med samtalen er å bli kjent med avdøde, legge rammene for seremonien og å veilede om muligheter, slik at gravferden tilpasses deres ønsker. 

 • 3 - Henting av den døde

  Hvor raskt den døde må hentes, kommer an på hvor dødsfallet skjer. Mange sykehus og institusjoner har kjølerom, der den døde kan være inntil planleggingssamtalen har funnet sted, og detaljene rundt gravferden er avklart. Dersom det ikke finnes slike muligheter, må den døde hentes samme dag, og kjøres til egnet sted, ofte i tilknytning til seremonistedet. Ofte er det mulighet for at familien er med på denne transporten, og det kan også legges til rette for syning i forbindelse med hentingen. 

  Vi har døgnvakt og utfører hentetjenester 24/7. 

 • 4 - Syning

  Når noen du står nær dør, kan det være godt å ta seg tid til å stoppe litt opp. Det finnes ingen fasit for en avskjed, men for mange kan det være godt å se avdøde en siste gang. Syning er en mulighet for en personlig og nær avskjed, hvor man får se den døde før begravelsen eller bisettelsen. Mange opplever en syning som en fin stund, hvor man får tid med den som er død. Det er ofte begravelsesbyrået som legger til rette for syningen, der det døde er stelt og ligger i en kiste, på en båre eller i en seng. 

  Når barn er pårørende, kan syningen hjelpe barnet å forstå hva som har skjedd. Det anbefales at en voksen er der, og forklarer og svarer på spørsmål både før, under og etter syningen. 

 • 5 - Offentliggjøring av dødsfall

  Dødsfallet kunngjøres slik at andre får vite at personen har gått bort. For mange er det viktig å få beskjed om dødsfallet, og det kan være viktig for flere enn de familien vet om. Fortsatt er det vanlig med dødsannonse i avisen. I tillegg er det mer og mer vanlig å informere via nettet. En minneside for den avdøde kan opprettes. Der finnes informasjon om gravferden og mulighet til å bestille blomster til seremonien, tenne "lys", skrive kondolanser og hvor familie og venner kan dele minner og bilder.  

  Se våre minnesider

 • 6 - Seremonien

  Det mange kaller begravelse, er seremonien som avholdes en-to uker etter dødsfallet. Måten den gjennomføres på, har flere muligheter enn tidligere. Hensikten med seremonien er å ta avskjed, hedre et levd liv og er en viktig del av sorgprosessen. Seremonien kan arrangeres i regi av Den norske kirke, Humanetisk forbund, et annet trossamfunn eller livssynsåpen seremoni. De fleste trossamfunn har en relativt fast liturgi som følges, mens en livssynsåpen seremoni kan settes sammen helt fritt. Felles for seremoniene er at de inneholder en minnetale over det livet som er avsluttet, samt musikkinnslag. Gravferd uten seremoni, en enkel markering ved kisten eller ved urnenedsettelse, er også mulig. 

 • 7 - Minnesamvær

  Etter seremonien kan det være godt å være sammen, få seg litt mat og snakke om minner fra livet til den døde – eller noe helt annet. Behovene er ulike. Et minnesamvær kan være åpent for alle som ønsker å delta, eller bare være for de nærmeste eller noen spesielt inviterte.

  Vi er behjelpelige med å bestille lokale og mat, dersom dere ønsker det.

 • 8 - Gravstein

  Gravstein kan settes opp etter ca. 3-6 måneder, men ikke når det er tele i bakken. De fleste venter med å bestille gravstein til etter at seremonien er over, og de mest nødvendige oppgavene i forbindelse med dødsfallet er unnagjort. Hos oss kan dere se ulike gravsteiner utstilt og/eller få utdelt brosjyrer. Vi hjelper gjerne til i bestillingsprosessen.

  Se informasjon om gravmonumenter

 • 9 - Ordning av papirer

  Når en person dør er det mange offentlige instanser som skal ha beskjed. Vi informerer skifteretten om dødsfallet og sender dokumenter vedrørende gravferden til kirkekontoret.

  Vi er også behjelpelige med å sende søknad om gravferdsstønad til NAV. NAV har to ulike ordninger - transportstøtte der nødvendig transport av kisten overstiger to mil og en støtteordning der hvor avdøde etterlater seg lite midler.

  I tillegg har en del fagforeninger støtteordninger, og mange har naturligvis ulike forsikringsordninger. Ansatte i stat og kommune kan ha rett på vanlig lønn også for måneden etter dødsmåneden. Gravferdskonsulenten kan gi ytterligere opplysninger.