Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hvordan skriver jeg en nekrolog?

Hvilke minneord skal du skrive på Facebook eller i avisen?

LA MINNET LEVE: En god nekrolog hedrer den avdøde og kan inspirere dem som leser den.

Kanskje har du en venn, kollega eller bekjent som er død, som du tenker at flere burde få vite om? Enten du vil publisere noe i sosiale medier eller i avisen er det lurt å tenke gjennom hvordan du kan oppsummere og videreformidle et helt liv på relativt kort plass.

– En nekrolog er en fin måte å formidle engasjementet og interessene til den avdøde på. Alle mennesker har en historie det er verdt å fortelle noe om, sier Jostein Lie, daglig leder i Halden og omegn Begravelsesbyrå.

Enten det er på din egen Facebook-side, i bedriftens intranett eller et tidsskrift er målgruppen mennesker som ikke kjente avdøde. Slik skiller teksten seg fra en begravelsestale eller det du skriver til pårørende.

Men hvordan skriver man en nekrolog?

 Hva er en nekrolog?

En nekrolog er en offentlig tekst om en person som er død. Vanligvis bruker man ordet om tekster som står i en avis, men det kan også være i sosiale medier. Nekrologer kalles også minneord. En nekrolog blir vanligvis publisert relativt kort etter dødsfallet.

En nekrolog inneholder alltid navnet til den som er død, og er oftest en liten biografi. Den kan også inneholde historier, dikt eller andre elementer.

Avisene publiserer gjerne nekrologer over kjente mennesker, og noen av disse nekrologene er ferdigskrevne på forhånd. De fleste nekrologene er over «vanlige mennesker». Hvem som helst kan skrive en nekrolog og publisere den på internett. Det er opp til avisredaksjonene hvilke nekrologer de tar inn.

Hva er forskjellen på en nekrolog og en dødsannonse?

En dødsannonse er en offentlig annonsering av at en person er død, som bestilles av nærmeste pårørende.

– Vi i begravelsesbyrået hjelper de pårørende med å utforme dødsannonse. Dødsannonsen inneholder navn, fødsels- og dødsdato, pårørendes navn og informasjon om begravelsen. Man kan også velge å ta med dikt eller andre tekster. Dødsannonser publiseres i avisen og på minnesiden, sier Jostein.

En nekrolog er gjerne skrevet av andre enn nærmeste pårørende. Det koster ikke penger å publisere nekrologer i avisen, slik det gjør for dødsannonser, men avisens redaksjon velger hvilke nekrologer de ønsker å publisere. Nekrologer kan publiseres i sosiale medier, tidsskrifter (gjerne innen feltet avdøde jobbet) og aviser.

Lie Jostein 0014

Å VELGE DE RIKTIGE ORDENE: ­– Å skrive kan være viktig i sorgarbeidet, sier Jostein.

Hvorfor vil man skrive nekrolog?

– Å skrive en nekrolog er en fin måte å hedre den avdøde på. De fleste pårørende blir glade når noen forteller offentlig om den de var glad i, sier Jostein.

En nekrolog bidrar til at personen, dens virke og dødsfallet blir kjent for flere. Dette kan være særlig aktuelt for å løfte frem en persons arbeidsliv, engasjement og interesser. Gjennom dette kan nekrologen bidra til å fortelle en historie som er større enn det enkelte livet.

– I tillegg kan det å skrive være viktig i sorgarbeidet. Når man velger ut de riktige historiene og ordene, tenker man også gjennom minnene man har. Vi ser at mange liker å snakke om den som er død, og reflektere over betydningen av det menneskets liv, sier Jostein.

Det er ikke nødvendig eller pålagt at noen må skrive nekrolog.

Å fortelle om den som er død, er en måte å la ettermælet leve videre. I Håvamål, en samling av oldnordiske visdomsord, står det:

Fe dør,
frender dør,
en sjøl dør på samme vis;
men ordets glans
skal aldri dø
i ærefullt ettermæle.

INGEN FASIT: Vi er alle forskjellige. Det er derfor heller ingen bestemt måte en nekrolog må utformes på.

Hvem kan skrive en nekrolog?

Nekrologer skrives vanligvis ikke av nærmeste pårørende, men venner og kolleger. For offentlige personer kan det være mennesker som ikke kjenner den avdøde.

– Det viktigste er at nekrologen skrives av noen som har noe å fortelle, og som ønsker å skrive en god tekst, sier Jostein.

Når flere skriver sammen, kan det fort bli «minste felles multiplum». Det er lurt å hente innspill og få tilbakemeldinger fra flere, og da kan dere godt skrive flere navn under, selv om ikke alle har skrevet nøyaktig like mye.

Når bør man ikke skrive nekrolog?

– «Hvis du ikke har noe pent å si, trenger du ikke si noe i det hele tatt» er en god tommelfingerregel. Det betyr ikke at du skal lyve eller bare skrive positive ting, men du bør tenke deg om hvis det er konflikter, sier Jostein.

Hvis du er usikker på om pårørende synes det er greit at du skriver en nekrolog, kan du spørre.

– Det kan være forskjellige hensyn å ta. Noen ønsker ikke oppmerksomhet, andre ganger er det konflikter, og noen ganger er det spesielle ting knyttet til dødsfallet. Rett etter et dødsfall er det mest for de pårørende å forholde seg til. Du kan derfor gjerne vente noen dager før du tar kontakt med det som ikke gjøres, sier Jostein.

Noen skrivetips for nekrologer

  • Unngå floskler og store ord.
  • Fortell gjerne noe som gir liv til historien, og ikke bare glansbilde.
  • Unngå adjektiv og fortell heller historier.
  • Velg ut noen anekdoter, heller enn oppramsinger
  • Fokuser på den avdøde og hva denne interesserte seg for. En nekrolog er ikke stedet for å snakke mye om seg selv.
  • Tenk at dette skal leses av mange som ikke kjente avdøde. Unngå interne referanser.
  • Sjekk med pårørende hvis du er usikker på om hva du kan skrive om privatliv, sykdom og dødsårsak.
  • Hvis du skal sende det til avisen, forhold deg til grenser for tekstlengde.

Vi har lang erfaring med å hjelpe.

Ta kontakt med oss for flere råd.