Gå til hovedinnhold Gå til footer

Seremonier

De aller fleste har behov for å markere tapet av en de har stått nær, og for mange er begravelsen en viktig del av sorgprosessen. Det er de etterlatte som må bestemme om det skal være en seremoni og hvilken form den i så fall skal ha. For noen er gravlegging uten seremoni, eller en enkel markering ved kisten eller ved urnenedsettelse, et riktig valg. 

Selv om mye skal skje i løpet av få dager, kan det være fint å stoppe opp og tenke gjennom hva slags markering eller seremoni som best reflekterer avdøde og ivaretar de etterlattes ønsker og behov. Gravlegging skal skje med respekt for avdødes tro eller livssyn, og for de fleste er det i tillegg viktig at seremonien gjenspeiler avdødes liv og verdier. Gravferdsseremonien er også viktig for at de etterlatte kan få ta et siste farvel.

I dag finnes det flere typer seremoni: kristen begravelse eller bisettelse, livssynsåpen seremoni eller en annens religion eller livssyn seremoni.