Gå til hovedinnhold Gå til footer

Vi har blitt et Heder-byrå

Vi blir en del av felleskapet BYRÅGRUPPEN HEDER AS. Gjennom Heder samarbeider vi med andre lokaleide og lokaldrevne begravelsesbyråer om utviklingsoppgaver, markedsføring, innkjøp og annet hensiktsmessig samarbeid.

Heder Logo

Vi blir en del av felleskapet BYRÅGRUPPEN HEDER AS. Gjennom Heder samarbeider vi med andre lokaleide og lokaldrevne begravelsesbyråer om utviklingsoppgaver, markedsføring, innkjøp og annet hensiktsmessig samarbeid.

Vi er en del av felleskapet Byrågruppen Heder AS. Felles for alle Heder-byråene, er at de er lokaleide og familieeide, med mange år i gravferdsbransjen.

Vi heter det samme, med Heder som et tillegg. Vår kompetanse om nærområdet og lokale tradisjoner er den samme, og våre medarbeidere er de samme. Tidene endres og det krever omstilling; det gir nye muligheter og nye utfordringer. For å kunne tilby pårørende oppdaterte tjenester og best mulig hjelp i et familiedrevet begravelsesbyrå, tror vi samarbeid er helt nødvendig.

Hovedtanken bak samarbeidet er at vi har stor tro på det familieeide begravelsesbyrået, samtidig trenger vi fellesskap og støtte gjennom kompetanseutvikling og stordriftsfordeler. Ved å samarbeide om tjenesteutvikling, innkjøp, markedsføring, kompetanseutvikling m.m. er vi rustet for å kunne gi best mulig hjelp til de pårørende. Vi tror Byrågruppen Heder AS bidrar til å sikre det lokale eierskapet, arbeidsplassene og ivaretagelse av den lokale gravferdstradisjonen.