Gå til hovedinnhold Gå til footer

Møllendal kapell

Møllendal kapell ble bygget etter en lang diskusjon om hvor Bergens «likhus» skulle ligge. Det var bestemt at man skulle opprette en kirkegård der Møllendal gravplass ligger i dag, men likhuset var ikke like fast bestemt. Noen mente at det burde ligge ved bygrensen, men prestene mente den gang at det ikke var tilrådelig. Da måtte den døde reise til kirkegården uten følge, og jordpåkastelsen ville dermed miste sin verdi.

Dermed ble det bestemt at man bygget Møllendal kapell like ved kirkegården, og dette ble innviet i 1874.

Kapellet som den gang ble bygget ble revet i 1970. Årsaken til at de ble revet var at man hadde bygget nye kapell rett ved siden av det gamle, disse stod ferdig i 1967. Dette var også tidspunktet man hadde krematorium på samme plass.

Møllendal kapell ble rehabilitert og nyåpnet i 2010. De to kapellene som ligger her i dag heter «Store kapell» og «Lille kapell.» Kapellene er de eneste offentlige i Bergen kommune som er livssynsnøytrale, det vil si at de kan tilpasses forskjellige religioner og trosretninger.

Lille kapell på Møllendal er det minste av de to kapellene, med plass til omtrent 50 personer.

Kapellet ble rehabilitert og gjenåpnet i 2010. Kapellet har blitt pusset opp, orgel og lydanlegg er oppgradert til en høyere standard enn tidligere.

Kapellet er utformet på en slik måte at det kan benyttes av alle trosretninger og religioner. Det er dermed det minste av de to kapellene i Bergen med livssynsnøytral utforming.

Kapellet har teleslynge til støtte for høreapparater som kan ta imot dette.

Store kapell på Møllendal er Bergens største, offentlige kapell. Kapellet er livssynsnøytralt, noe som innebærer at det i utgangspunktet kan benyttes av alle religioner og trosretninger.

Kapellet ble rehabilitert i 2010, og inneholder i dag moderne lydanlegg, orgel og muligheter for å vise film og lysbilder på lerret.

Det er sitteplass til omtrent 150 personer i kapellet, plassert på benker i et kvadratisk oppsatt rom. Nærmeste pårørende har mulighet til å benytte et eget venterom med plass til å henge fra seg tøy. Her er det også eget toalett.

Kapellet er utstyrt med teleslynge.

Møllendal gravplass ligger rett utenfor kapellet, og det er dermed velegnet til både begravelse og bisettelse.