Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hvordan påvirker koronasituasjonen gjennomføringen av en gravferd?

Til tross for begrensninger i antall som kan samles, kan vi fremdeles gjennomføre åpne gravferdsseremonier. Vi forholder oss til FHI sine retningslinjer for arrangementer, og kirkevergens retningslinjer for antall deltakere i hvert enkelt lokale.

Antallsbegrensingen som gjelder pr 17.03.21: 30stk i de fleste kirker, bortsett fra de minste.

Vi ber om at alle som deltar i en gravferd

  • holder avstand til andre, også ved inngang og utgang
  • viser omsorg ved å ikke klemme eller håndhilse
  • har god håndhygiene
  • ikke deltar fysisk i gravferden hvis man har sykdomssymptomer eller er i karantene

Husk også at det er mange måter å vise omsorg ved et dødsfall på. Via minnesidene kan du skrive en hilsen til familien, sende en blomst, gi en minnegave eller tenne et digitalt lys.