Kommunal gravferd

Når det ikke finnes etterlatte, eller etterlatte som ønsker å ha ansvaret for gravferden, faller ansvaret på kommunen. Gravplassloven definerer dette ansvaret og gjør kommunen til siste instans. Det er opp til den enkelte kommune hvordan en gravferd skal gjennomføres når ingen etterlatte tar ansvar. Betingelsene varierer fra kommune til kommune.

 

Vanligvis tar noen i nær familie ansvar når en person dør. De orienterer venner og kjente om dødsfallet, holder dialog med et begravelsesbyrå og snakker med prest, imam eller seremonileder. Hvis ikke noen i nær familie tar dette ansvaret, er det kommunen som får ansvaret.

 

Betingelser

Gravferden skal ta hensyn til avdødes religion eller livssyn.

Begravelsesbyråene tilrettelegger for en verdig begravelse.  

Noen kommuner setter krav om at innholdet i kommunale gravferder skal være tilnærmet likt for alle og har økonomiske begrensninger. Andre kommuner ser an boet. Dette varierer fra kommune til kommune.

 

Hvorfor kommunal gravferd?

Det er mange årsaker til at gravferder blir kommunale. Det kan være brutte relasjoner i familien, sykdom, økonomi, barn som mister foreldre, ensomhet, et liv levd i utlandet eller familie andre steder i verden.

 

Hvordan?

Kommunen er ansvarlig for gravferder når ingen etterlatte tar ansvar. Det står i gravplassloven § 9.

 

Hvem betaler?

Kommunen som besørger gravferden, kan kreve utgiftene dekket av dødsboet. Det står i gravplassloven. Dersom det ikke er mulig, dekkes utgiftene av Nav. 

Kroner 26.011 er maksgrensen til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden i 2022.