Gå til hovedinnhold Gå til footer

Kommunal begravelse

Hva er en kommunal begravelse? Når det ikke finnes etterlatte, eller etterlatte som ønsker å ha ansvar for begravelsen, faller ansvaret på kommunen. Dette ansvaret er definert av gravplassloven, hvor kommunen er siste instans.

Vanligvis tar noen i nær familie ansvar når en person dør. De orienterer venner og kjente om dødsfallet, holder dialog med et begravelsesbyrå og snakker med prest, imam eller seremonileder. Hvis ikke noen i nær familie tar dette ansvaret, er det altså kommunen som får ansvaret, og bestemmer hvordan gravferden skal gjennomføres.

Hvordan foregår en kommunal gravferd?

Gravferden skal ta hensyn til avdødes religion eller livssyn. Begravelsesbyråene som får oppgaven fra kommunen, tilrettelegger for en verdig begravelse. Noen kommuner setter krav om at innholdet i kommunale gravferder skal være tilnærmet likt for alle og har økonomiske begrensninger. Andre kommuner ser an boet. Dette varierer fra kommune til kommune. I de fleste tilfeller tilrettelegges det for en verdig og enkel seremoni. 

Hvorfor blir noen begravelser kommunens ansvar?

Det er mange og ulike årsaker til at gravferder blir kommunale. Det kan for eksempel være brutte relasjoner i familien, sykdom, økonomi, barn som mister foreldre, ensomhet, et liv levd i utlandet eller familie andre steder i verden.

Hva avgjør om en gravferd blir kommunal?

Kommunen er ansvarlig for gravferder når ingen etterlatte tar ansvar. Det står i Gravplassloven §9. Når politiet, sykehuset eller en helseinstitusjon ikke finner noen som vil ta ansvar for gravferden, blir gravferden håndtert av kommunen.

Hvem betaler?

Kommunen som besørger gravferden, kan i henhold til Gravplassloven kreve utgiftene dekket av dødsboet. Dersom det ikke er midler i boet, dekkes utgiftene av Nav. I 2024 er 28.677kr maksgrensen til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.