Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hvorfor har vi begravelse?

Begravelsen er en seremoni i forbindelse med at en person har gått bort. Først og fremst handler begravelsen om å minnes personen som er død. Familie, venner og omgangskrets samles for å minnes og ære denne personen og personens levde liv. Samtidig som at seremonien handler om den avdøde, er den også for de som er igjen og skal leve videre.

Slike seremonier er vanlig i alle kulturer og religioner – og seremonien må ikke nødvendigvis ha et religiøst preg.

Hvorfor er ritualer i forbindelse med døden viktig?

Alle kulturer har ritualer rundt døden. Og ritualene endrer seg i takt med samfunnet. Her til lands ser vi for eksempel at personliggjøring av seremonien har blitt stadig vanligere. Dette kommer til uttrykk gjennom blant annet musikk, blomster, bilder og andre elementer som gjenspeiler avdødes interesser, historie og person.

Det som ikke har endret seg, er verdien av å ha en avskjedsseremoni. Det er viktig for de som er igjen å få tatt et verdig farvel, å minnes den som er død. Å samles i sorgen og å starte en sorgprosess som kan ta tid. 

Døden kan være vanskelig å forstå for de som mister noen. Den er lite håndfast og håndgripelig. Gravferdsritualer som syning (å se den døde), selve seremonien og minnesamværet etterpå er viktige ritualer for å gjøre døden mer forståelig for de som er igjen og skal leve videre uten den døde. Derfor sender vi blomster, tenner lys og på andre måter viser tilknytning til den som har gått bort og de som sto personen nære. Disse ritualene hjelper med å markere overgangen fra levd liv til døden.

Les om skikk og bruk i begravelse.