Gå til hovedinnhold Gå til footer
bårebil på en gravplass

Transport av døde

Når noen dør, er det mange spørsmål som melder seg. Ett av dem er; hvordan transportere den døde? Og til hvor?

Transport av kiste fra sykehus og institusjon

Sykehus og flere institusjoner har eget kjølerom, og avdøde bringes vanligvis dit i løpet av det første døgnet etter at dødsfallet har skjedd. Begravelsesbyrået kommer så dit, og avdøde blir stelt og lagt over i kisten. Deretter transporteres kisten til seremonistedet, eller annet egnet lokale, hvor den blir stående frem til seremonidagen.

Transport ved dødsfall i hjemmet, eller annet sted

Ved dødsfall i hjemmet eller annet sted utenfor institusjon, er det vanligst at avdøde hentes på båre og bringes inn til et egnet oppbevaringssted, frem til det er tatt beslutninger om valg av kiste, seremonisted og annet. Deretter blir avdøde stelt og lagt i kiste, og transportert til seremonistedet.

Spesialtilpassede biler for verdig transport av den døde

Transport av avdøde foregår med biler som er spesialtilpasset til formålet. Vi legger vekt på at transporten skal være verdig, og legger mye arbeid i å ha rene og presentable biler til enhver tid.

NAV gir støtte til transport etter fastsatte regler dersom nødvendig transport av kisten overstiger 20 km. Definisjonen av nødvendig transport er tydelig gitt i forskriften, og gravferdskonsulenten kan gi ytterligere informasjon om ordningen. I de tilfellene som er berettiget støtte, ordner byrået med søknaden til NAV, på vegne av de etterlatte.

Vi hjelper deg med det praktiske

Det er mye som skal håndteres i forbindelse med et dødsfall – både praktisk og emosjonelt. Vi i Heder er her for å hjelpe deg, og dere. Ta kontakt med ditt lokale Heder-byrå.