Gå til hovedinnhold Gå til footer

Ikke-religiøs gravferd? Slik fungerer en livssynsåpen seremoni

En gravferd assosieres for mange med kirken og den kristne troen, men det er ikke nødvendigvis tilfelle. For ikke-troende kan det føles mer riktig å gjennomføre en livssynsåpen seremoni, med større frihet til å bestemme innholdet selv.

person på strand

Når det gjelder en livssynsåpen, eller ikke-religiøs, gravferd, har du flere muligheter. Noen ønsker en gravferd i regi av Human-Etisk Forbund, mens andre heller ønsker en privat seremoni. Kanskje er det et vanskelig valg å ta? Vi tar en nærmere titt på alternativene.

Livssynsåpen seremoni

En livssynsåpen seremoni er i utgangspunktet en religionsnøytral gravferdsseremoni, med større frihet til å bestemme selv hva den skal inneholde. I stedet for å tilegne seremonien et religiøst budskap, er den døde mer i sentrum. Det er mange som setter pris på akkurat det, at personligheten til den døde reflekteres i seremonien. I tillegg er det en fin måte å ta et verdig farvel på. Det er fortsatt mulig å kombinere uttrykk fra ulike tradisjoner, kulturer og religioner inn i den livsynssåpne seremonien. Her har man total frihet. 

Enten det er en begravelse eller bisettelse; i en livssynsåpen seremoni er det vanlig med flere personlige innslag. Både minnetaler, musikk, diktlesning og blomsterhilsener er blant alternativene. Her er det mulig å virkelig la personen som har gått bort sette sitt preg på seremonien. Man står også fritt til å selv velge hvem som skal lede seremonien. Kanskje er det fint om et familiemedlem eller en nær venn gjør det? Våre byråer kan være behjelpelige med tips og råd, og anbefaler gjerne en egnet person til å lede seremonien, i tillegg til å regissere begravelsen, om dere ikke har en spesifikk person i tankene.

Humanistisk gravferd

Et vanlig alternativ til en livssynsåpen seremoni er en humanistisk gravferd. En humanistisk gravferd arrangeres i regi av Human-Etisk Forbund. Seremonien gjennomføres på et humanistisk verdigrunnlag, med fokus på den avdøde og det humanistiske livssynet. Det er likevel ingen faste innslag i seremonien, og dere står fritt til å bestemme innholdet selv.

Human-Etisk Forbund stiller med egen gravferdstaler, som har ansvar for å lede seremonien, i tillegg til å samarbeide med de pårørende samt begravelsesbyrået for å skape de beste rammene for gravferden. Alle som ønsker det kan velge en humanistisk gravferd, også ikke-medlemmer. Humanistforbundet arrangerer også humanistiske gravferdsseremonier. 

Hvor kan en livssynsåpen seremoni gjennomføres?

En livssynsåpen, ikke-religiøs seremoni kan gjennomføres der dere ønsker, på et verdig sted, der slik bruk er tillatt. Det samme gjelder for en humanistisk gravferd. Det betyr at dere kan velge å arrangere seremonien i hjemmet, i et forsamlingslokale, i et kapell eller på et annet sted som hadde spesiell betydning for den som døde, for eksempel på stranden eller i fjellet. Det er få begrensninger, men det er greit å vite at det noen steder er nødvendig å søke om tillatelse – dette kan vi hjelpe dere med. 

Det er også et spørsmål om hvor privat dere ønsker at seremonien skal være, med tanke på hvor stor plass dere trenger. I hjemmet er det kanskje bare den nærmeste familien som samles, og seremonien krever lite annet enn hverandres tilstedeværelse. Ønsker dere å samle flere mennesker – utvidet familie, gode venner, kollegaer og andre – vil det være naturlig å arrangere gravferden i et større lokale.

Våre byråer har lang erfaring med å arrangere livssynsåpne seremonier. Vi er opptatt av nærhet til prosessen, og jobber kontinuerlig for alltid å ivareta den dødes ønsker og de etterlattes behov gjennom hele prosessen. Byråene kan bistå med gode råd og innspill, og er alltid her for deg – når som helst på døgnet!

Ta kontakt med ditt lokale byrå for å høre mer om hvordan vi kan tilrettelegge for ikke-religiøse begravelser.