Gå til hovedinnhold Gå til footer
Trist Kvinne

Seremoni i stillhet

Seremoni i stillhet

Noen ganger er det slik at avdøde selv har sagt noe om at de ønsker en seremoni i stillhet, med bare nærmeste familien samlet. Det som kanskje er viktig å tenke over i slike anledninger er at lukkede gravferder kan oppfattes som isolerte og distanserte for personer utenfor den nærmeste kretsen. Mange personer utenfor denne kretsen kan ha behov for å ta farvel med den avdøde og vise den siste ære. Vennskap kan dessuten ha hatt sterkere bånd enn det de nærmeste har vært klar over. Vi anbefaler derfor å snakke sammen og se på flere aspekter og om kanskje gravferden bør annonseres på forhånd, slik at den er åpen for alle. Erfaringer viser ofte at omsorg og nærvær fra mennesker utenfor den nærmeste familien ofte er viktig. Det er gjerne dem som i praksis bistår de etterlatte mest med å bearbeide sorg.