Priser

Hva en begravelse totalt koster er et resultat av mange valg, mange store og små detaljer som får betydning for totalsummen. (For eksempel dødsannonser i en eller flere aviser, blomster på og rundt kisten, solister og musikere, valg av kiste, etc)

Det er mulig å lage en flott og verdig seremoni med utgangspunkt i rimelige valg, eller man kan velge mer påkostede løsninger.

Vi i Holmestrand Begravelsesbyrå tilstreber å oppfylle de pårørendes ønsker, slik at vi i samarbeid kan gjøre gravferden til noe særegent, noe personlig. Det vil likevel ofte være en del tjenester som er felles. Prisoverslaget tar utgangspunkt i disse.

Dersom dere ønsker et spesifikt prisoverslag på en konkret forespørsel er vi takknemlige om dere tar kontakt med oss. Ring eller kom innom kontoret!

For kommunale avgifter vises det til kirkevergens egne prislister.

Norske kommuner stiller gravplass til disposisjon for sine innbyggere i 20 år. Norske kommuner har egne takster for å avgi gravplasser til andre enn sine egne innbyggere.

Vi hjelper familier med å søke behovsprøvd stønad til gravferd og transportrefusjon ved dødsfall mer enn 20 km fra registrert bostedsadresse.

Priseksempler

Maksimumpris og minimumspris. To eksempler som først og fremst er satt opp for å gi en mulighet for å sammenligne våre priser mot andre. Eksempelet inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved gravferd. Gravferd kan gjennomføres uten gravferdseremoni og kostnaden vil da naturlig ofte være lavere enn oppgitte minimumsbeløp.

TJENESTE

Minimum

Maksimum

Kiste, stell og nedlegg i kiste

 

 

Kiste inkludert svøp

5295 40895

Stell og nedlegging i kiste

1295

1495

Hygienetiltak

595

1250

Transport

 

 

Bringing av den døde på båre fra dødsstedet til kjølerom

2141

9768

Bringing av kiste til dødssted eller kjølerom

 

 

Transport fra dødssted eller kjølerom til seremonirom

2141

6235

Transport fra seremoni til gravlund eller krematorium

0

2538

Transport av utstyr/mannskap til seremoni

395

395

Seremoni

 

 

Assistanse fra en hhv og to gravferdskonsulenter

1550

6360

Leie av pynt i seremoni

500

2150

Dødsannonse i Jarlsberg, 71mm

(Gratis annonse på www.holmbeg.no)

1750

1750

Program, 50 stk.

1150

2150

Kistepynt

100

5000

Honorar

   

Byråets avgiftspliktige honorar

2290

2290

Byråets avgiftsfrie honorar (seremonielle tjenester)

1350

5173

Melding og organisering av papirer

1309

1309

Faktura gebyr

0

 0

 

 

 

Sum kostnad for minimum / maksimumspris

21861

88758

Vi gjør oppmerksom på at hverken minimumspriser eller maksimumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd. De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura mellom minimum og maksimumspris, avhengig av valgene som gjøres av familien.