Gå til hovedinnhold Gå til footer

Om oss

HORTEN BEGRAVELSESBYRÅ

Gruppeii

Horten Begravelsesbyrå ble startet i 1891 av Otto Skilnand, og er med det et av landets desidert eldste og mest tradisjonsrike byråer. Otto drev byrået frem til sønnen, Plath Skilnand, overtok.

Horten Begravelsesbyrå har i dag, som siden oppstarten i 1891, sitt tilholdssted i Langgt. 25.(Thranes gate 6)

I «gamle dager» ble transport gjennomført med hest og vogn, men i 1938 ble det investert i ny bil, spesialbygget på Kambo. Denne bilen ble brukt helt frem til 1974 – da byrået ble solgt til Tore Brenno.

Tore kom fra Ski, og i bagasjen hadde han med seg byråerfaring siden 1960, samt kona Eva. I starten var det Tore og Eva som drev byrået sammen, men etter hvert som behovet meldte seg, ble det også ansatt en ekstra medarbeider i byrået.

Øyvind Brenno valgte i 1997 å følge i sin fars fotspor, og er i dag den Daglige lederen av Horten Begravelsesbyrå.

I dag arbeider ved siden av Øyvind, også Bjørn Engen, Merethe Fredheim Flåten og Aron Preus i Horten Begravelsesbyrå AS. Samtlige etter hvert med mange års erfaring, med omfattende kurs- og kompetansenivå, samt med den empati og respekt som vårt yrke krever i møte med pårørende ved ett dødsfall.

Du skal være trygg og ivaretatt i ditt møte med oss i Horten Begravelsesbyrå AS.