Gå til hovedinnhold Gå til footer
Blomst I Solnedgangv2

Søknadsskjema for askespredning.

Når man har valgt kremasjon, er muligheten til stede for å spre asken fra avdøde over et ønsket område. Dette være seg i fjellet eller på havet. Her er det klare retningslinjer for hvordan dette skal gjøres og hvilke områder man har lov til å spre asken på. I hvert tilfelle må man søke fylkesmannen om tillatelse til dette. Fortrinnsvis skal man søke om dette før man går bort, men det er også mulighet for pårørende å søke på avdødes vegne etter et dødsfall. Når askespredning er valg er det ikke mulighet for å få på navn til avdøde på et eventuelt gravsted. Det er heller ikke mulig å dele asken slik at noe kan gravlegges og noe spres.

Personlig søknad om askespredning

Søknadsskjema for pårørende

Regelverk for askespredning