Gå til hovedinnhold Gå til footer

Gravstein

Å ha en grav å gå til er viktig for livet etter at du har mistet en av dine kjære.

Og gravlunden er en velstelt og fredelig plass for ettertanke og sorgbearbeidelse. Ofte er det flott pyntet med blomster, busker og trær. Og for at dette ikke bare gjelder alle andre, så er det personlige gravminner i form av forskjellige type gravsteiner med navn, fødselsdato og dødsdato og kanskje en hilsen nederst.

Hviding begravelsesbyrå tilbyr forskjellige muligheter til at du kan sette ditt personlige preg på nettopp den graven du går til.

Se vårt utvalg av gravstein HER

Familiegrav eller eksisterende gravsted

Hvis den avdøde gravlegges i familiegrav, settes navnet vanligvis på den eksisterende minnesteinen. Vanligvis må man rette seg etter konkrete bestemmelser som regulerer gravminnets størrelse og utforming. Det gjøres oppmerksom på at reglene om graver og urnenedsettelse kan være noe forskjellige fra kommune til kommune.

Hviding begravelsesbyrå informerer gjerne om dette og om de praktiske sidene ved inngravering og valg av stein.

En urnegrav blir raskt satt i stand. En kistegrav bør synke først. Det kan derfor ta noe tid, opptil flere måneder, før den blir klargjort. Ansvarlig for frigrav eller festegrav har rett og plikt til å sette i stand og vedlikeholde det gravsted han har ansvar for.

Stell av graven

Kirkegårdsbetjeningen gir veiledning om størrelse og utforming av plantebed. Dersom stell av graven byr på vanskeligheter, kan en henvende seg til kirkevergen og bestille stell av graven. Det kan opprettes gravfond der stell av graven betales i festetiden.