Gå til hovedinnhold Gå til footer

Vi har blitt et Heder-byrå

Vi blir en del av felleskapet BYRÅGRUPPEN HEDER AS. Gjennom Heder samarbeider vi med andre lokaleide og lokaldrevne begravelsesbyråer om utviklingsoppgaver, markedsføring, innkjøp og annet hensiktsmessig samarbeid.

Heder Logo H Initial 1897 IKKE OK

Tidene endres, det gir nye muligheter og nye utfordringer. For å kunne tilby pårørende best mulig hjelp i et lokaleid og lokalt drevet begravelsesbyrå, tror vi samarbeid er helt nødvendig.

Vårt byrå kommer fremdeles til å være lokelt eid og markedsføres under samme byrånavn, med «Heder» som et tillegg. Vi får ny grafisk profil, nye skilt og ny hjemmeside, men menneskene er fremdeles de samme!

Hovedtanken bak etableringen er at vi har stor tro på det lokale begravelsesbyrået. Vi tror frittstående og samarbeidende begravelsesbyråer kan få stordriftsfordeler, kombinert med de fordelene et lokalt eierskap gir. Ved å samarbeide om tjenesteutvikling, innkjøp, markedsføring, kompetanseutvikling m.m tror vi medlemsbyråene i Heder skal være rustet for å kunne gi best mulig hjelp til de pårørende. Vi tror Byrågruppen Heder AS sikrer det lokale eierskapet, arbeidsplassene og ivaretagelse av den lokale gravferdstradisjonen.

- Vi er alltid her for deg -