Gå til hovedinnhold Gå til footer

Forbered samtale

Forberedelse til en planleggingssamtale

Om valg av seremoni

Seremonien kan være i regi av Den norske kirkes ordning eller et annet tros- og livssynssamfunn, eller en livssynsåpen seremoni. i en livssynsåpen seremoni kan de etterlatte fritt bestemme alt innholdet. Omfanget og varigheten kan tilpasses slik det føles riktig i hvert enkelt tilfelle. Vi har egne lokaler som er godt egnet for små seremonier. En seremoni i regi av et tros- og livssynssamfunn avholdes som oftest i deres lokaler.

En begravelse avsluttes med at kisten bæres ut til gravstedet, og senkes der, eller at kisten bæres ut i bilen og kjøres direkte til krematoriet (bisettelse). Ved en bisettelse kommer urnen tilbake til kirkegården på et senere tidspunkt, og settes ned i gravstedet. I de fleste tilfeller er det mulig å være til stede når urnen gravlegges.

Kunngjøring av dødsfallet

Tradisjonelt har dødsfall blitt kunngjort gjennom dødsannonser i papiravisen. Fremdeles velger de fleste å rykke inn en annonse i lokalavisen, og i tillegg blir annonsene kunngjort digitalt, på byråets hjemmesider. Det er også mulig å opprette en digital minneside, der det kunngjøres informasjon om seremonien, man kan legge ut bilder og minner om den som er død, familie og venner kan skrive en kort hilsen eller tenne et digitalt lys.

Fra en minneside er det også enkelt å bestille blomster til seremonien eller til familien, og man kan gi minnegaver, dersom familien har ønsket å samle inn penger til et formål som var viktig for den som er død.

En minneside kan enkelt deles via e-post, Facebook eller i andre sosiale medier.

Innholdet i seremonien

Gjennom musikk, valg av blomster, utformingen av programheftet og valg av selve kisten kan det settes betydelig personlig preg på seremonien, også for seremonier som følger en bestemt liturgi, for eksempel Den norske kirkes ordning.

Ved seremonier i kirken skal det velges tre eller fire salmer, og i tillegg kan det velges to soloinnslag. Her kan man velge solosang eller instrumentalmusikk.