Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hva nå?

Når vi som mennesker møter ukjente ting eller kommer opp i vanskelige situasjoner er det for oss godt å kunne finne andre som kanskje kjenner til situasjonen og hva som eventuelt må eller kan gjøres i møte med den. Det er mange spørsmål som dukker opp i møte med døden. Kanskje det første som dukker opp er spørsmålet Hva nå? Hvordan skal vi gjøre dette, hvilke muligheter finnes, hvem må involveres også videre. Om avdøde har vært syk eller ikke, og om vi er forberedt eller ikke, kan ofte reaksjonen i etterkant bli en annen en det vi hadde ventet oss. Det kan derfor være godt å kunne sørge og bearbeide sine følelser og tanker uten å bekymre seg for alle disse gjøremål som må gjøres.

Livssynsnøytral seremoni

Velger du en livssynsnøytral seremoni vil det være naturlig å legge seremonien utenfor kirkerommet. Gravferdsbyrået vil da være behjelpelig med å finne, og å legge til rette for et egnet sted og ha selve seremonien. Forslag til programoppsett til en livssynsnøytral seremoni finner du.

Begravelse eller kremasjon

Når man skal velge seremoni må man også ta stilling til hvorvidt det skal være gravferd eller bisettelse/kremasjon. Noen har avklart dette i forkant av dødsfallet, men det er ofte at de etterlatte må ta stilling til dette basert på erfaringer. Gravferdsbyrået kan gi god veiledning og informajson rundt dette.

Seremoni i stillhet

Det kan være at dette er et ønske fra avdøde selv, eller at de pårørende ønsker dette for egen del. Da vil bare de aller nærmeste være til stede i seremonien.