Gå til hovedinnhold Gå til footer
Par På Strand

Livssynsnøytral eller kirkelig seremoni

Valg av seremoniform.

Når du skal velge seremoni form kommer spørsmålet opp, om man skal ha en kirkelig seremoni med de former og ritualer som går inn under dette, eller om man ønsker en livssynsnøytral seremoni.

Shutterstock 522951757

Kirkelig gravferd

Velger du en kirkelig gravferd ligger det noen føringer i kirkens liturgi for hvordan seremonien kan utformes. Denne er bygget på kirkens trosgrunnlag og har lange tradisjoner i den kristne kirke. Oppsettet for en tradisjonell kirkelig seremoni finner du her.

Shutterstock 214558

Livssynsnøytral seremoni

Velger du en livssynsnøytral seremoni vil det være naturlig å legge seremonien utenfor kirkerommet. Gravferdsbyrået vil da være behjelpelig med å finne, og å legge til rette for et egnet sted og ha selve seremonien. Forslag til programoppsett til en livssynsnøytral seremoni finner du her