Gå til hovedinnhold Gå til footer

Om Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen

Tilhstore

Etter 13 års erfaring i begravelsesbyråbransjen, og etter mange overveielser, realiserte Tore E. Nilsen en lenge tenkt tanke om å starte byrå selv. 1. januar 1983 ble Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen etablert med kontor i egen bolig i Skjeberg. Byrået ble drevet sammen med ektefellen Gunni. I dag drives virksomheten fra Statsminister Torps vei 15, Sarpsborg. Vi er en familiebedrift med 9 ansatte.

Våre oppdrag er i hovedsak i Sarpsborg kommune, men vi har også seremonier i nabokommunene.

Vi er medlem av Virke Gravferd, og har gjennomført bransjens skoler og kurs.

Vårt mål er å ivareta de individuelle behov og ønsker pårørende har i forbindelse med dødsfall. Vi vil gjøre vårt beste for å veilede, tilrettelegge og gjennomføre begravelse eller bisettelse på en verdig og god måte.

Det er mange ting man må ta stilling til når noen av de nærmeste går bort. Vi gir veiledning når det gjelder valg av kremasjon eller jordbegravelse, gravsted eller askespredning, kirkelig, humanistisk eller livssynsnøytral gravferd og alle andre tema i forbindelse med et dødsfall.

Du kan når som helst ringe til oss for å få svar på spørsmål du måtte ha når du mister noen. Vi gir deg den informasjonen du trenger, og vi avtaler et møte med dere nærmeste når dødsfallet har skjedd. I et slikt møte går vi igjennom detaljer rundt seremoni og meldinger til det offentlige.