Om Heder-byråene

Heder er en sammenslutning av ca. 20 lokaleide, tradisjonsrike begravelsesbyråer som ser nytten av samarbeid.

Gjennom tilhørigheten til Heder får byråene tilgang til brosjyrer og markedsføringsmateriell, kompetansetiltak for ledere og ansatte, innkjøpsavtaler og et fagsosialt felleskap. Byråene er i hovedsak lokalisert på Østlandet og i Trøndelag/Vestlandet, men det er ingen geografiske begrensninger for å bli medlem.

Har du lyst til å komme i kontakt med Byrågruppen Heder?

  Ta kontakt med daglig leder Gunhild Melbø Tajet på tlf. 932 02 189 eller på mail gunhild.tajet@heder.no