Om Heder-byråene

Byrågruppen Heder består av familieeide begravelsesbyråer som mener at vår lokale tilhørighet og kunnskap er et av våre aller største fortrinn. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse - for å ivareta deg som pårørende på best tenkelige måte når du opplever et dødsfall. Ved å benytte deg av et Heder-byrå garanterer vi at du er i de beste hender - alltid.

Vår verdiplattform

For å ivareta deg som pårørende på best mulige måte, har vi valgt oss noen verdier som skal være vår rettesnor i vårt daglige virke. Vi vil at måten vi jobber på og alt vi gjør skal gjenspeile verdiene våre, overfor deg som pårørende, som bedrift og kollega:

  • Varm
  • Lokal
  • Erfaren
  • Åpen

Heder de lokale gravferdsbyraaer Amta 2020_b

Annerledes farvel

Akershus Amtstidende skriver om hvordan gravferder gjennomføres i deres område med koronarestriksjoner.

Garder begravelsesbyrå
Heder de lokale gravferdsbyraaene HMS magasinet februar 2020

"Det har vært en helt fryktelig opplevelse å be folk om å holde avstand" sier Tore Huuse Øwre, daglig leder i Begravelsesbyrået Kordahl og Toverud på Flisa.

Les hele artikkelen her.

40 år i gravferdsbransjen

Jostein Lie tenkte han skulle bli advokat. Som 19-åring startet han i farens begravelsebyrå, og har vært i bransjen siden.

Les mer

Kontakt oss

Gjennom å tilhøre Byrågruppen Heder får begravelsesbyråene tilgang til kompetansetiltak for ledere og ansatte, innkjøpsavtaler, brosjyrer og markedsføringsmateriell og et faglig og sosialt felleskap.

Vil du vite hva Heder kan tilby ditt byrå?

Ta kontakt med daglig leder Gunhild Melbø Tajet på tlf. 932 02 189 eller på mail gunhild.tajet@heder.no