Gå til hovedinnhold Gå til footer

Om Heder-byråene

Byrågruppen Heder består av familieeide begravelsesbyråer som mener at vår lokale tilhørighet og kunnskap er et av våre aller største fortrinn. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse - for å ivareta deg som pårørende på best tenkelige måte når du opplever et dødsfall. Ved å benytte deg av et Heder-byrå garanterer vi at du er i de beste hender - alltid.

alltid her for deg

Vår verdiplattform

For å ivareta deg som pårørende på best mulige måte, har vi valgt oss noen verdier som skal være vår rettesnor i vårt daglige virke. Vi vil at måten vi jobber på og alt vi gjør skal gjenspeile verdiene våre, overfor deg som pårørende, som bedrift og kollega:

  • Varm
  • Trygg
  • Åpen

 

 

Kontakt oss

Gjennom å tilhøre Byrågruppen Heder får begravelsesbyråene tilgang til kompetansetiltak for ledere og ansatte, innkjøpsavtaler, brosjyrer og markedsføringsmateriell og et faglig og sosialt felleskap.

Vil du vite hva Heder kan tilby ditt byrå?

Ta kontakt med daglig leder Gunhild Melbø Tajet på tlf 932 02 189 eller på mail gunhild.tajet@heder.no