Gå til hovedinnhold Gå til footer

Dødsfall i utlandet

alltid her for deg

Noen ganger skjer dødsfall på ferieturer eller under lengre opphold i utlandet. Mange opplever da at det er vanskelig å vite hvem man skal forholde seg til, og hvilke muligheter det er for å gjennomføre en alminnelig gravferd.

Hvis personen som dør har reiseforsikring, dekkes som oftest hjemsendelse ved dødsfall. Det betyr at den døde legges i kiste og sendes - vanligvis med fly - tilbake til Norge. De fleste velger dette alternativet, dersom de har reiseforsikring. Etter at den døde har kommet tilbake til Norge, kan det arrangeres en vanlig gravferdsseremoni.

Selve flytransporten hjem organiseres vanligvis av forsikringsselskapet, og mange etterlatte har selv direkte kontakt med dem. Det er ofte nyttig at begravelsesbyrået hjemme i Norge også har direkte kontakt med forsikringsselskapet, for å sikre at mottakelsen og transporten videre fra flyplassen til hjemstedet går uten unødvendige forsinkelser.

Dersom den døde ikke har forsikring, eller forsikringen ikke dekker hjemsendelse, er det et alternativ at den døde kremeres i utlandet. De etterlatte kan deretter selv ta med urna tilbake til Norge. Urna kan i de fleste tilfeller tas med på flyet, men det kan kreve spesielle papirer/tillatelser. Dette må undersøkes i hvert enkelt tilfelle.

Dersom den døde skal kremeres i utlandet, er det naturlig å ta kontakt med et lokalt begravelsesbyrå. Dette kan de etterlatte organisere selv, og dersom det er ønskelig kan det norske byrået være behjelpelig.

Ved spesielle problemer kan det være nyttig å ha kontakt med den norske ambassaden i det landet der dødsfallet har skjedd.

Byråene i Heder har lang erfaring og god kompetanse på alt som må ordnes og organiseres ved dødsfall i utlandet. Er du i tvil om hva som skal gjøres, så ta kontakt. Vi veileder og hjelper deg.