Hjelp ved dødsfall

Når et dødsfall har skjedd er det mange valg som må tas og oppgaver som skal gjøres. Ta kontakt med oss. Vi hjelper ved å finne løsningen som passer best for dere. Vi kan kontaktes alle dager, hele døgnet. 

 • Kontakt oss

  De fleste opplever bare noen få ganger i livet å være nær pårørende ved dødsfall. Derfor er mange ukjent med hvilke oppgaver som følger med. Dette er vår jobb, å bistå med kunnskap, erfaring og hjelper til med å få oversikt over valgene, mulighetene og hvilke oppgaver som må tas hånd om.

  Ta kontakt med oss!

 • Planlegging av gravferden

  Planlegging av gravferden handler om å bli kjent med den avdøde, pårørendes ønsker og tilrettelegge for den gravferden dere ønsker. Planleggingssamtalen kan skje i hjemmet, på vårt kontor eller på nett. Det settes av nok tid til å planlegge, så samtalen tar ofte 1,5 - 3 timer. I samtalen gir gravferdskonsulenten veiledning og informerer om valgmuligheter, slik at gravferden tilpasses ønsker og behov. 

 • Henting av den døde

  Alle våre byråer har døgnvakt og utfører hentetjenester 24/7. Les mer om transport her.

  Mange sykehus og andre institusjoner har egne rom med kjøleanlegg der den døde kan være inntil planleggingssamtalen har funnet sted, og detaljene rundt gravferden er avklart. Dersom det ikke finnes slike muligheter, må den døde hentes samme dag, og kjøres til egnet sted, ofte i tilknytning til seremonistedet. Ofte er det mulighet for at familien er med på denne transporten, og det kan også legges til rette for syning i forbindelse med hentingen.

 • Syning

  Syning er en mulighet for en personlig og nær avskjed, hvor man får se den døde. Mange opplever en syning som en fin stund, hvor man får tid med den som er død. I mange tilfeller kan dette skje på institusjonen der dødsfallet har skjedd, eller det kan avtales et senere tidspunkt med byrået.

  Når barn er pårørende, kan det være fint å kunne være med på syning. Det vil hjelpe barnet å forstå hva som har skjedd. Det anbefales at en voksen er der for barnet, og forklarer og svarer på spørsmål både før, under og etter syningen.

 • Kunngjøring av dødsfall

  Kunngjøring av dødsfall kan skje gjennom en annonse i avisen, og/eller gjennom annonsering på nett. Det kan også opprettes en digital minneside for den som er død. På minnesiden vises dødsannonsen, og i tillegg er det mulighet for å bestille blomster til seremonien, gi minnegave, tenne "lys", skrive kondolanser og finne mer informasjon om seremonien og minnesamværet.

  Her finner du mer informasjon om minnesider.

 • Seremonien

  En seremoni kan arrangeres i regi av Den norske kirke, et annet trossamfunn, privat eller livssynsåpen seremoni. De fleste trossamfunn har en relativt fast liturgi som følges, mens en livssynsåpen seremoni kan settes sammen helt fritt. Felles for seremoniene er at de inneholder en minnetale over det livet som er avsluttet, samt musikkinnslag.
  Seremonien finner sted ca. 1-2 uker etter dødsfallet. Som oftest avholdes den i en kirke eller kapell, man den kan også være i et annet egnet lokale.

 • Minnesamvær

  Etter seremonien kan det være godt å være sammen, få seg litt mat og snakke om minner fra livet til den døde – eller noe helt annet. Behovene er ulike. Et minnesamvær kan være åpent for alle som ønsker å delta, eller bare være for de nærmeste eller noen spesielt inviterte. Gravferdskonsulenten veileder om hva som er mulig, innenfor de gjeldende koronarestriksjonene.

  Ofte har menighetene egnede lokaler for minnesamvær, men det kan også avholdes på et serveringssted eller hjemme hos dere. Vi er behjelpelige med å bestille lokale og mat, dersom dere ønsker det.

 • Gravstein

  Gravstein kan settes opp etter ca. 3 måneder, men ikke når det er tele i bakken. De fleste venter med å bestille gravstein til etter seremonien er over, og de mest nødvendige oppgavene i forbindelse med dødsfallet er unnagjort. Vi kjenner regelverket på de lokale kirkegårdene, og hjelper til med bestilling. 

  Mer informasjon om gravstein

 • Ordning av papirer

  Når en person dør er det mange offentlige instanser som skal ha beskjed. Vi informerer skifteretten om dødsfallet og sender dokumenter vedrørende gravferden til kirkekontoret. Vi kan også være behjelpelig med å sende søknad om gravferdsstønad til NAV.