Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hvem bestemmer i en begravelse?

Gravferdsloven angir hvem som kan bestemme i en gravferd, eller være "ansvarlig for gravferden". Retten gis til avdødes slektninger som har fylt 18 år, i følgende rekkefølge:

  • Ektefelle eller samboer 
  • Barn
  • Foreldre
  • Barnebarn
  • Besteforeldre
  • Søsken  

Like nære pårørende har lik rett til å stå som ansvarlig, men bare én kan ta på seg dette ansvaret. Ved uenighet mellom like nære pårørende om hvem som skal gjøre det, er det kommunens oppgave å tildele ansvaret til én person.

Den som tar ansvaret for begravelsen har ansvar for å informere like nære eller nærmere etterlatte, har siste ordet om hvordan begravelsen gjennomføres og er økonomisk ansvarlig for å betale begravelsen.  

Gravferden har ingenting med arv og arverettigheter å gjøre.