Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hva er forskjellen på begravelse og bisettelse?

I dagligtalen brukes begravelse om både begravelse og bisettelse. Den største forskjellen på begravelse og bisettelse er hvordan den avdøde gravlegges. Ved begravelse gravlegges den døde i kisten på kirkegården eller gravlunden, mens ved en bisettelse kremeres den døde, og kisten kjøres til krematoriet etter seremonien. Ved bisettelse blir urnen satt ned på gravstedet senere. 

Ved en kristen begravelse vil det være jordpåkastelse ute, dersom det er begravelse, og inne før kisten bæres ut i bilen, dersom det er kremasjon/bisettelse.

Kremasjon
Stadig flere velger kremasjon, et verdig alternativ til kistebegravelse. De etterlatte står fritt til å velge det som føles rett for dem. Eventuelle ønsker fra avdøde knyttet til dette bør selvsagt tas hensyn til. I noen kommuner må det betales en avgift for kremasjon.

Nedsettelse av urne ved kremasjon
Ved kremasjon blir askeurnen satt ned i gravstedet et par uker, eller senest seks måneder, etter bisettelsen. Pårørende kan velge om de ønsker å være tilstede ved nedsettelsen, eller om urnen skal settes ned «i stillhet». Noen velger å ha en seremoni ved gravstedet senere.

Er det tele i bakken, må urnenedsettelsen vente til våren. 

Askespredning
Stadig flere ønsker å spre asken enten ute i naturen eller på sjøen. Statsforvalteren må på forhånd godkjenne stedet der asken skal spres. Det finnes egne urner for å gjøre dette på en verdig og fin måte. 

Du får råd og veiledning fra oss i begravelsesbyrået om hvordan man går frem.