Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hva er en livssynsåpen begravelse?

En livssynsåpen gravferd er en begravelsesseremoni hvor etterlatte står helt fritt til å bestemme innholdet. Dere kan selv sette sammen et program, og det kan bestå av taler, musikk, dikt, bilder og andre elementer, herunder religiøse innslag, dersom det er ønskelig.

En livssynsåpen seremoni følger ikke en religiøs liturgi eller et trossamfunns tradisjoner, når det gjelder gravferd. De etterlatte kan fylle seremonien med den formen og det innholdet de selv ønsker. 

Samtidig kan det være viktig å ha noen få, faste rammer som sikrer opplevelsen av verdighet og gjenkjennelighet i begravelsen. Noen velger derfor å ta med elementer fra en religiøs bakgrunn som en kirkelig begravelse, eller blande elementer fra flere trossamfunn. Begravelsesbyråene i Heder bistår med å tilrettelegge for livssynsnøytrale begravelser og finne den formen dere ønsker og evt. en gravferdstaler, en seremonileder eller egnede lokaler.