Gå til hovedinnhold Gå til footer

Personvern

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Tom Sletsjøe er på vegne av Larviks begravelsesbyrå, Sletsjøe AS ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  Personopplysningene vi mottar er nødvendige for å oppfylle avtalen mellom kunde og begravelsesbyrå.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, slektskapsforhold og personnummer. I noen tilfeller lagres også siste ligning.

På den avdøde lagrer vi fullt navn, adresse, sivilstand, statsborgerskap, fødested, personnummer og tilhørighet til trossamfunn. I noen tilfeller lagres også siste ligning. Personopplysninger om avdøde omfattes ikke av lov om behandling av personopplysninger.

Vi lagrer også fullt navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, personnummer og slektskapsforhold på arvinger etter en avdød.

Videre lagrer vi navn og ønsker for egen gravferd på personer som kommer til oss for å planlegge sin egen gravferd.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Opplysningene vedrørende den avdøde behandles for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg/dere som kunde og det offentlige.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle oppdragsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b).

Det benyttes også til å oppfylle de krav vi har mot de offentlige kontorene.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp av våre tjenester.

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med din henvendelse til oss.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser ved oppdragsavtalen så utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: gravferdsmyndigheter, skifterett, NAV, skatteetaten, leverandør av minnesamvær, blomsterleverandør, steinleverandør, seremonileder, musikere, leverandør av dødsannonser, takkeannonser og minnesider. Disse har forpliktet seg til å behandle personopplysninger i henhold til GDPR.

Utover dette vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din henvendelse lagres hos oss i maksimum 12 måneder. Opplysninger om avdøde lagres i vårt passive register i utgangspunktet «for alltid».

I noen tilfeller hvor kunden ønsker at vi skal lagre alle opplysninger vi har mottatt, gjøres dette mot at det er en skriftlig avtale mellom kunden og begravelsesbyrået.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare lagres i inntil 5 år i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har drøftet om vår bedrift er pålagt kravet om å ha et personvernombud. Dette har vi kommet frem til på bakgrunn av at vi ikke behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger i stor skala.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

Att: PERSONVERN

post@labe.no

Larviks Begravelsesbyrå, Sletsjøe AS

Nansetgt 43
3256 Larvik