Ring oss på:

33 18 10 80

Sletsjøe Begravelsesbyrå - når erfaring teller!

Når man opplever å miste noen, er det  mange spørsmål som oppstår. Sletsjøe begravelsesbyrå er et profesjonelt begravelsesbyrå du kan å støtte deg til. Vi har lang erfaring i å bistå etterlatte og kan ta hånd om alle praktiske gjøremål ved en gravferd i samråd med deg som pårørende. Vi formidler hva som er vanlig, hva som er mulig og kjenner tradisjonen i både Lågendalen og hele det store Larviks-området. Vi er et lokalt og tradisjonsrikt byrå som er lokaleid i fire generasjoner i snart hundre år. 


D
et er vondt å miste en som sto oss nær - å møte død på nært hold. I løpet av de første dagene må også mye av innholdet i gravferden bestemmes. Det er mye å ta stilling til, og mange vil nok føle at det er mye å sette seg inn i. 


Naturlig nok vil det være mange spørsmål som melder seg for deg som akkurat har mistet noen:

  • Når vil seremonien finne sted?
  • Skal det være begravelse eller bisettelse/kremasjon?
  • Hvilke oppgaver må man ordne med selv?
  • Hvordan kommer vi i kontakt med prest eller seremonileder?
  • Hva med arv og skifte?


Vi lagd en liten informasjonsvideo - som sier litt om hva du kanskje bør gjøre seg opp noen tanker rundt. Vi håper at denne filmen kan være til hjelp, for de som opplever å havne i en vanskelig og krevende situasjon, hvor praktiske avgjørelser skal tas parallelt med sorg og savn. 

Se seremonien direkte

Seremoniene kan sendes direkte – hvis familien ønsker dette. For å se en seremoni må du gå inn på minnesiden på avdødes navn. Under fanen som heter "Direktesendt seremoni" ligger en video som kan åpnes ca 10 minutter før oppsatt tid på seremonien.

 

Informasjon om COVID 19

Vi tar smittevern på alvor og følger de retningslinjene som gjelder til enhver tid. Er du usikker på regelverket, så ta kontakt med oss. 

Fra onsdag 11. november ble det bestemt av Kirkevergen i Larvik at det er maksimalt 50 personer i gravferder og færre deltaker i de minste kirkene. Vi beklager dette og bidrar samtidig så godt vi kan med å finne løsninger med bla. "streaming" av seremonien for at flere kan delta. Alle deltakere registreres med navn og telefonnummer. Listene oppbevares i 14 dager for smittesporing. De blir deretter makulert. 

OPPDATERING! Det ble 3. desember satt opp nye krav til seremonier som inkluderer allsang/salmesang og kravet om avstand økes fra 1 til 2 meter. Dette vil bety mye for antall deltakere. Vi har ikke fått noen konkrete bestemmelser eller løsninger fra Larvik kirkelige fellesråd - men regner med at vi kan finne løsninger. 

Samtaler med pårørende skjer nå på telefon og/eller videokonferanse. Kontoret er fremdeles delvis stengt for vanlig besøk.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.

Hilsen alle oss hos Sletsjøe

Våre gamle nettsider

Her finner du oss

Larvik

Kontoret vårt ligger like på oversiden av biblioteket vis a vis Circle K i Nansetgata. Foran huset finnes det kundeparkering som kan disponeres når du har behov for å besøke oss. Vi kommer også gjerne hjem til deg hvis du ønsker det.

Telefon
Åpningstider
Kontoret er åpent mandag til fredag kl 8.30 - 15.30
Du treffer oss på telefon hele døgnet.
Epost
Adresse
Nansetgt 43, 3256 Larvik

Ansatte

Tom Sletsjøe

Gravferdskonsulent og daglig leder

Peter Grung

Gravferdskonsulent

Rune Mathias Holm

Gravferdskonsulent

Ole Johan Løwe

Gravferdskonsulent

Anne Helene Gulvik

Gravferdskonsulent/kontor

LARVIK | Sletsjøe Begravelsesbyrå
Kontakt på mobil Kontakt på epost